مفاهیم بنیادین بازاریابی
مفاهیم بنیادین بازاریابی(کاتلر) بزرگترین گام جهت نفوذ در بازاردوره فروش سنتی تمام شده و اگر می خواهیم در دنیای رقابت جدید بمانیم و نمی خواهیم که جزو 80 درصد کسب و کارهایی که بیش از 2 سال دوام نمی آورند قرار بگیریم راهی جز یادگیری اصول و مفاهیم بنیادین بازاریابی و اجرایی کردن آن ها نداریم .فیلیپ کات ...
مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی
مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی بخش اولمقدمهتلاش نكنيد ذات وجوهره يا به عبارت ديگر تيپ شخصيتي خود يا فرد ديگر را عوض كنيد، چون هر شخصي داراي تيپ شخصيتي غالب است كه در طول عمر آن عوض نمي شود. اما مي توانيم رفتار خودتان، كاركنانتان و يا مشتريان شاكي را با استفاده از يادگيري و ارتقا مهارت ها مديريت ك ...
روش های برگزینده پیتر دارکر در مذاکره
روش های برگزینده پیتر دارکر در مذاکرهپیتر دراکر اندیشمند و صاحبنظر بزرگ آمریکایی در عرصه مدیریت معتقد است ، هنر متقاعد کردن راز موفقیت انسان ها و یا شرکت های تجاری موفق است. امروزه بسیاری از شرکت ها جهت برنده شدن در مناقصات و مزایده ها در عرصه تجارت، از متخصصین زبده در امر مذاکرات تجاری بهره می گیر ...
تکنیک های تبدیل شدن به یک فروشنده موفق
تکنیک های تبدیل شدن به یک فروشنده موفقاول خودتان را بهبود دهید:اگر می خواهید یک فروشنده موفق باشید،باید بر روی مهارت های توسعه فردی خودتان کار کنید. بهبود فردی و توسعه فردی، به معنای پرورش دادن مهارتهایی است که فرد را توانا میسازد تا برای شکوفایی حداکثری توانمندیهای بالقوه خود، اهدافش را بهطور صحیح ...
بازاریابی چیست؟
بازاریابی چیست؟بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه کرده، آن را معادل فروش و یا تبلیغات تجاری که باعث افزایش فروش می شود، می دانند.شاید برای بعضی عجیب باشد اگر به این واقعیتوقوف یابند که فروش بخش کوچکی از عملیات بازاریابی است.چنانچه کل بازاریابی را به کوه یخی تشبیه کنیم ، فروش بخش کوچک با ...