منتظر بمانید ...

مصاحبه با جناب آقای بهزادی مدیر مجموعه کافه برگر باروک
مهمان ویژه یک فنجان چای داغ گروه بازاریابی پاشاجناب آقای بهزادی مدیر کافه برگر باروک نوشهر - بخش سومدلایل صمیمیت بین پرسنل باروکآدرس اینستاگرام :https://www.instagram.com/barokburger/شماره واتساپ ما :09115704185آدرس اینستاگرام ما :https://www.instagram.com/ ...
مصاحبه با جناب آقای غلامعلی مدیر مجموعه نرم افزار حسابداری ترازاندیشان
مهمان ویژه یک فنجان چای داغ گروه بازاریابی پاشاجناب آقای غلامعلی مدیر مجموعه نرم افزار حسابداری ترازاندیشان چالوسبخش اولمعرفی و سابقه کاری . . .شماره واتساپ ما :09115704185آدرس اینستاگرام ما :https://www.instagram.com/ ...
مصاحبه با جناب آقای بهزادی مدیر مجموعه کافه برگر باروک
مهمان ویژه یک فنجان چای داغ گروه بازاریابی پاشاجناب آقای بهزادی مدیر کافه برگر باروک نوشهر - بخش دومعلت محبوبیت، قدرت برنامه ریزی و هدف گذاریآدرس اینستاگرام :https://www.instagram.com/barokburger/شماره واتساپ ما :09115704185آدرس اینستاگرام ما :https://www.instagram.com/ ...
مصاحبه با سرکار خانم قمی مدیریت رستوران نرگس خاتون نوشهر
یک فنجان چای داغ گروه بازاریابی پاشامصاحبه با خانم قمی مدیر رستوران و دیزی سرای نرگس خاتونبخش اولمعرفی و سابقه کاری ...آدرس اینستاگرام نرگس خاتون :https://www.instagram.com/nargeskhaton.resturan/شماره واتساپ ما :09115704185آدرس اینستاگرام ما :https://www.instagram.com/ ...
یک فنجان چای داغ گروه بازاریابی پاشا
مهمان ویژه یک فنجان چای داغ گروه بازاریابی پاشامصاحبه با آقای بهزدای مدیر مجموعه کافه برگر باروک -بخش اول سابقه کاریآدرس اینستاگرام :https://www.instagram.com/barokburger/شماره واتساپ ما :09115704185آدرس اینستاگرام ما :https://www.instagram.com/ ...