منتظر بمانید ...

مقالات بازاریابی

بازار در دستان شماست

لطفا هر گونه سوالی در زمینه کتاب دارید لطفا بفرمایید تا پاسخگو باشیم. ...

لینک خرید کتاب بازار در دستان شماست

دانلود تصاویر کتاب

تعهدنامه............................................................

پیشگفتار..................................................................................... ‌م

مقدمه....................................................................................... ‌س

فصل اول: بیست و پنج اصل ساده موفقیت در تجارت که اکثر کسب و کارها اجرا نمی‌کنند..............................................................١

هفت اصل که در بیش از ٩٠ درصد کسب و کارهای مابین یک تا دویست نفر رعایت نمی‌شود و نیاز به اقدام اصلاحی فوری دارد............... ٦

رشد فردی و شغلی فقط از دو راه ممکن است................................................................................................................... ٧

فصل دوم: چرا بایستی اصول و مهارت‌های کسب و کار را بیاموزیم؟........................................................................................ ١٧

طبق قانون ٢٠-٨٠ در کسب و کار................................................................................................................................ ١٩

فصل سوم: کوه موفقیت در کسب و کار........................................................................................................................... ٢٥

بزرگترین دارایی در کسب و کار چیست؟........................................................................................................................ ٣٠

فصل چهارم: سه اصل غیر قابل انکار جهت پیشرفت در کسب و کار........................................................................................ ٣٣

اصل یک: عشق به کار و دوست داشتن خود، همکاران و مشتریان.......................................................................................... ٣٤

تمرین آینه............................................................................................................................................................... ٣٧

اصل دوم: صداقت..................................................................................................................................................... ٣٨

اصل سوم: اعتبار........................................................................................................................................................ ٤٣

فصل پنجم: تغییر باورهای محدودکننده.......................................................................................................................... ٤٧

داستان کودکیم....................................................................................................................................................... ٥٠

با خودمان رو راست باشیم (قدرت تصمیم و ارتباطات)......................................................................................................... ٥٣

لیست افرادی که از امروز بایستی در مورد نحوه ادامه ارتباطات با آنان تغییر رویه دهیم ............................................................... ٥٥

فصل ششم: هدفگذاری (رمز نامریی پیوستن به جمع ٣ درصد کسب و کارهای موفق)................................................................... ٥٧

هدفگذاری.............................................................................................................................................................. ٥٨

قانون ٥ ثانیه........................................................................................................................................................... ٥٩

تحقیقی در رابطه با قدرت ذهن.................................................................................................................................... ٦٢

چگونه اهداف درست در هر وجه انتخاب کنیم؟................................................................................................................ ٦٤

مثال‌هایی از اهداف اشتباه.......................................................................................................................................... ٦٥

نمونه‌ای از اهداف درست........................................................................................................................................... ٦٥

فصل هفتم: قانون جذب............................................................................................................................................. ٦٩

اصل‌های قانون جذب................................................................................................................................................. ٧٠

فصل هشتم: تفکر سیستمی (باید وقتی خوابیم هم درآمد کسب کنیم).................................................................................... ٧٧

برای پیاده کردن اصول و روش‌های سیستمی، بایستی مفهوم اثربخشی و کارایی را بدانیم و اجرایی کنیم .........................................٨٤

شش اصل اساسی برای ایجاد تفکر سیستمی در کسب و کار................................................................................................ ٨٦

فصل نهم: چگونه یک کسب و کار را برای خود انتخاب کنیم؟................................................................................................. ٩٣

در چه کاری توانایی و تجربه و استعداد بیشتری داریم؟..................................................................................................... ٩٥

در چه کاری نزدیکان و دوستانمان می‌توانند پشتوانه ما باشند؟............................................................................................ ٩٧

در چه کاری دیگران (رقبا) ضعیفند؟.............................................................................................................................. ٩٧

در چه کاری آینده روشنی متصور است؟......................................................................................................................... ٩٧

چه تهدیدهایی برای شروع یا ادامه کسب و کار ما وجود دارد؟............................................................................................... ٩٨

هدف گذاری شرط شروع و موفقیت در کسب و کار........................................................................................................... ٩٩

فصل دهم: بازاریابی نبض یک کسب و کار.................................................................................................................... ١٠٥

اهمیت دانستن مفاهیم برند و هویت سازی جهت برند (شخصی و شغلی).............................................................................. ١١٠

ارزش از دید مشتری.............................................................................................................................................. ١١٣

اهداف دو گانه بازاریابی.......................................................................................................................................... ١١٩

چطور مشتریان قدیم را حفظ کنیم؟............................................................................................................................. ١١٩

مزیت رقابتی بادوام................................................................................................................................................ ١٢٢

جویندگی را جزو اصول روزانه خود قرار دهیم.............................................................................................................. ١٢٢

فصل یازدهم: چند نکته کلیدی در زمینه فنون فروش حرفه‌ای........................................................................................... ١٢٥

داستان فروشندگی من............................................................................................................................................. ١٢٧

بحران در کشور آیا بر فروش تاثیر دارد؟ و در بحران چه باید کرد؟..................................................................................... ١٢٩

چطور به هرکسی بفروشیم؟....................................................................................................................................... ١٣١

چطور فروش را نهایی کنیم؟....................................................................................................................................... ١٣٧

فصل دوازدهم: حسابداری و تحلیل مالی....................................................................................................................... ١٣٩

حسابداری چیست؟................................................................................................................................................... ١٤١

حاشیه سود چیست؟................................................................................................................................................ ١٤٥

تفاوت درآمد و سود................................................................................................................................................ ١٥٠

چه قیمتی برای کالاها یا خدماتمان تعیین کنیم؟.............................................................................................................. ١٥١

ریسک مالی یعنی چه؟.............................................................................................................................................. ١٥٤

اگر می‌خواهیم همیشه بانک‌ها به ما وام دهند چه  نکاتی را بایستی رعایت کنیم؟...................................................................... ١٦٣

جادوی ثروت آفرینی از طریق گردش دارایی‌ها.............................................................................................................. ١٦٨

 

 

0 نظرات

ارسال نظر