منتظر بمانید ...

ثبت نام دوره اصول پایه حسابداری و تحلیل های مالی

آنچه در این دوره مورد بررسی قرار می گیرد: * اصول حسابداری و مدیریت مالی *بررسی معادله حسابداری و نسبت های مالی * معرفی دفتر روزنامه، معین و کل * تحلیل های مالی عملکرد * میزان مبلغ قابل برداشت از سود خالص. * آیا اقساط ماهانه جزء مخارج سازمان به حساب می آیند؟ * آیا فعالیت ما توجیه اقتصادی دارد؟ * آیا توان پرداخت بدهی هایمان را داریم؟ * آیا میزان گردش موجودی در انبار ما منطقی است؟ * چه مدت طول می کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند؟ * آیا توان بازپرداخت وام را داریم؟ * چگونه سود خود را بالا ببریم؟ * چه زمانی شرکت ما به سودآوری می رسد؟

بازگشت به صفحه قبلی