منتظر بمانید ...

ثبت نام دوره آموزشی هدف گذاری و تفکر سیستمی

آنچه در این کارگاه مورد بررسی قرار می گیرد: *تغییر باور. * افراد موفق چه می کنند که دیگران نمی کنند. * نقطه عطف زندگی هر شخص کجاست؟ *چگونه با هدف گذاری در مسیرموفقیت قرار بگیریم؟ *«چرایی» یا «چگونگی» * نحوه ی درست هدف گذاری. * چرا اغلب هدف گذاری ها شکست می خورند و چه کنیم که اهداف ما با شکست مواجه نشوند. * نتایج محسوس قردشناسی در موفقیت. *آیا چرخه زندگی ما متعادل است؟ یا در برخی نقاط دچار ضعف است. *10 نکته ی مهم برای رسیدن به اهداف.

بازگشت به صفحه قبلی