منتظر بمانید ...

ثبت نام کارگاه تکنیک های مذاکره تلفنی

آنچه در این کارگاه مورد بررسی قرار می گیرد: * بررسی عواملی که در موفقیت فروش تلفنی مؤثر هستند. * انواع تماس تلفنی. *سنگ زیر بنای تجارت چیست. *اقداماتی که قبل از تماس تلفنی باید انجام دهیم. *بخش بندی مکالمات تلفنی. *بررسی نکاتی که می توان با استفاده از آنها تلفن را به ابزاری برای ایجاد ثروت تبدیل کرد. *جملاتی که در مذاکرات تلفنی به یاد می مانند. *نحوه ی برقراری ارتباط در مذاکرات تلفنی. *نحوه ی مذاکره با منشی ها. *تلفن ابزاری برای نظرسنجی . *چگونه با تلفن مشتریان را مشعوف کنیم؟ *بررسی خصوصیات فردی که تلفن می زند. *جملات سودآور در مذاکرات تلفنی. *بایدها و نبایدهای مذاکرات تلفنی.

بازگشت به صفحه قبلی