منتظر بمانید ...

ثبت نام کارگاه پول سازی در املاک ویژه مشاورین املاک

آنچه در این کارگاه مورد بررسی قرار می گیرد: * چرا مشاور املاک بودن شغل خوبی است؟ * نقش قانون علت و معلول در میزان فروش. * بررسی انواع بنگاه های ملکی. * دو چالش بنگاه های ملکی *اصول حرفه ای مشاورین املاک * رمز موفقیت شغلی *بررسی نکات ابتدایی و اساسی برای مشاورین املاک * روش های مشتری مداری در املاک. *روش های درست تبلیغات *تکنیک های ارتباط تلفنی *تکنیک های برند سازی * تکنیک های مذاکره و زبان بدن

بازگشت به صفحه قبلی