منتظر بمانید ...

حریم خصوصی

برای ارایه خدمات به مشتریان گرامی، شرکت بازارسازان آینده نگر پاشا و سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات مربوطه از جمله مؤسسات مالی از بخشی از اطلاعات شخصی شما مانند: نام و نام خانوادگی، مشخصات کارت بانکی، نشانی، شماره تلفن و آدرس ایمیل ناگزیر است و بدون این اطلاعات ارایه خدمات میسر نخواهد بود.

درهرحال، شرکت بازارسازان آینده نگر پاشا همواره بر آن است تا به اعتماد مشتریان ارج نهاده و در حد توان و امکان خود برای محافظت از اطلاعات شخصی دریافت شده، بطور معقول و متعارف تلاش نماید.

این شرکت نهایت تلاش خود را برای حفاظت از اطلاعات و داده های شخصی شما به کار می گیرد تا از هرگونه فقدان، دستبرد، سوءاستفاده و یا دسترسی غیر مجاز به این اطلاعات و داده ها جلوگیری نماید. با این وجود، خطرات مربوط به انتقال داده ها از طریق اینترنت و خطر دسترسی اشخاص ثالث غیرمجاز همواره وجود داشته و این شرکت از ارایه هرگونه تضمینی چه صریح و یا ضمنی و غیره مبنی بر عدم دسترسی اشخاص ثالث غیرمجاز به اطلاعات شخصی شما معذور است و در این رابطه مسئولیتی نمی پذیرد. از این رو، به شما بطور جدی توصیه می نماییم که حداکثر احتیاط های لازم را به عمل آورید و از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و ارایه آنها به اشخاص ثالث، خودداری فرمایید.

هر گونه اطلاعات شخصی شما که طی بازدید از تارنما (وب سایت) شرکت بازارسازان آینده نگر پاشا دریافت شده و تنها در دسترس این شرکت است و مطابق با مفاد و شرایط مندرج در این سیاست حریم خصوصی پردازش می گردد.

این سیاست حریم خصوصی یک دستور العمل برای محافظت از اطلاعات ارایه شده از سوی شما بوده و نه یک قرارداد یا اقرار یا اظهار و لذا هیچ گونه حقوق قانونی و یا تعهدی ایجاد نمی نماید.

توجه شما را به این نکته جلب می نماید که مفاد و شرایط سیاست حریم خصوصی این شرکت ممکن است در طول زمان تغییر و یا توسعه یابد لذا خواهشمند است به منظور آگاهی از آخرین تغییرات و تحولات آن از قسمت مربوط به سیاست حریم شخصی بر روی تارنما (وب سایت) به طور منظم دیدن فرمایید.