چگونه محیطی عالی برای کارکنان بسازیم؟
تقریباً همه شرکت ها می گویند: نیروی انسانی مهم ترین منبعی است که ما داریم. ولی فقط شرکت های کمی با نیروهای شان به گونه ای برخورد می کنند که گویا آن را باور دارند. این گفته ی یک رهبر وقتی اشتباه از آب در می آید که کارهایشان نشان دهد به کارکنانشان احترام نمی گذارند یا اعتماد ندارند.حقیقت این است که ک ...
نحوه پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای فروش
نکات اساسی در نحوه محاسبه پورسانتنکته ای که باید به آن توجه کرد این است که خشنودی تمام عوامل دخیل در کارو کسب سبب بقا و رشد سازمان می شود.یکی از عوامل خشنودسازی اعضای خانواده کاری، میزان و نحوه ی جبران خدمت یا همان دریافتی ایشان است. اما باید به این مهم توجه داشته باشیم که این میزان باید به نحوی با ...
استخدام اشتباه یا استخدام نکردن
تصمیم استخدامی بد، بسیار بدتر از تصمیم به استخدام نکردن است.هر فرد معمولی حدود 50% یا کمتر از توانایی بالقوه اش کار می کند. این بدین معناست که بهبود عظیمی در نتایج و کارکردها به وجود می آید اگر بتوان نیروی بالقوه ی هرکس که به شما گزارش می دهد را آشکار و آزاد کرد. یک مدیر نمی تواند در کسی ایجاد انگی ...
رهبر یا مدیر
رهبری تنها و مهم ترین عامل در موفقیت یا شکست یک شرکت یا تجارت و یکی از وظایف یک مدیر است.هرچه در مهارت های رهبری بهتر شوید می توانید در تمام زمینه های سرمایه گذاریتان بهتر عمل کنید. خوشبختانه رهبران ساخته می شوند نه اینکه یک رهبر متولد شوند.آنچه مدیریت را از رهبری متمایز می کند هنر نفوذ در قلب ها ا ...