منتظر بمانید ...

آیا چرخ کسب و کار شما می گردد؟
پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار :. این پرسشنامه حاصل 20 سال تجربه ما در بازار ایران است و پس از پاسخگویی دقیق به سوالات هر صاحب کسب و کاری خودش به تنهایی می تواند به این نتیجه برسد که ضعف کسب و کارش چیست و بر این اساس قابلیت اصلاح عملکرد داردلطفا برای دریافت پرسشنامه روی این لینک کلیک کنیدپس از پر ک ...
صداقت اولین گام در جهت موفقیت در کسب و کار
چرا بایستی برای پیشرفت در کسب و کار، سالم و درست کار کنیم (دوری کردن از غیر اخلاقیات)درستی بهترین روش برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار استبا توجه به اینکه انسان از ابتدای خلقت کمال جو بوده و نیروی درونش به سمت خوبی و درستی و اجتناب از هر گونه بدی گرایش دارد و تمام دین های دنیا به خصوص اسلام ما را ...
چگونه یک کسب و کار برای خود انتخاب کنیم؟
برای اینکه شغلی با آینده ای موفق(درخشان) انتخاب کنیم بایستی از کجا شروع کنیم؟با پاسخ به سئوالهای زیر می توانیم زمینه کسب و کار مورد نظر خود را بیابیم:به چه کاری علاقه مند هستیم؟ و با عشق و جان و دل انجامش خواهیم داد.مثال:اگر به اتومبیل علاقه داریم و اطلاعاتی نیز بیش از دیگران داریم پس شغل های مربوط ...
موفقیت در کسب و کار
اول بایستی با خودمان رو راست باشیم و تکلیفمان را با خودمان مشخص کنیم. که می خواهیم جزو بهترینها باشیم یا نه می خواهیم روشهای معمولی و تکراری و اشتباه گذشته را ادامه دهیم یا نه از هم اکنون می خواهیم از تجربه خودمان و دیگران کمک بگیریم و گامهای درست تر برداریم.برای این موضوع تصمیمات خودم و دو راهکار ...
کوه موفقیت در کسب و کار
کوه موفقیت در کسب و کاردر شکل فوق مواردی که باعث موفقیت تمامی افرادی که در کسب و کارهای مختلف جزو اولین ها هستند نشان داده شده که به طور مختصر شرح می دهیم و اگر ما بخواهیم جزو اولینها در حرفه خود باشیم راهی جز انجام امور فوق نداریم.هدف گذاری: داشتن اهداف مشخص و قابل دست یافتن ،زماندار،نه خیلی آسان ...