منتظر بمانید ...

برندینگ عاطفی

برندینگ عاطفی 
عاطفه و احساس زیر ساخت برند را تقویت می کنند و هم سوخت لازم را به منظور اجرای راهبردهای تجاری آینده را برایش تامین می کنند .
...

هویت برند

هویت برند معنا و جوهره اصلی یک برند است , شرکت با تعریف هویت برند خود  تصویر ذهنی مطلوب از خود را به شرکا و رقبای تجاری و مشتریان و کارکنان ارائه می دهد. هویت بخشیدن به یک برند طی فرایندی صورت می پذیرد که در آن ابت ...

برند چیست؟

برند چیست؟
همانطور که رقابت موجب ایجاد انتخاب های بی شماری می گردد، شرکت ها در جست و جوی روش هایی هستند که به طور عاطفی با مشتریان ارتباط برقرار نمایند.بی همتا و غیر قابل جانشین گردند و روابط دائمی ایج ...