منتظر بمانید ...

چرا حسابداری و تحلیل های مالی اهمیت دارد؟
تفاوت درآمد و سودیکی از مشکلات اکثر صاحبان کسب و کار این است که فکر می کنند هر چه از مشتریان دریافت می کنند سود است و متعلق به آنان می باشد! در حالیکه بایستی بدانیم که دریافتی از مشتریان هر عددی که باشد را بایستی از کل هزینه هایی که مترتب به آن می شود که آن کالا یا خدمتی که فروخته ایم را به درآمد ب ...
مدیریت مالی مهم ترین رکن در کسب و کار
مباحثی نظیر تأمین مالی، چگونگی سرمایه گذاری و به کارگیری وجوه، سیاست های تقسیم سود و برنامه ریزی مالی و نقدینگی جزء مهمترین مسائل مالی هر کسب و کار است.بدیهی است که فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند و مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می سازد. مدیر مالی باید بکوشد که میزان دارایی ...