منتظر بمانید ...

دانش پول جدید است
شانس دوباره: برای پولتان، برای زندگیتان و برای خودتانثروتمندان نیازی به حقوق ماهیانه ندارند. چون بیشترین مالیات به حقوق ماهیانه تعلق میگیرد.شما هم باید مانند ثروتمندان فکر کنید و به فکر دستیابی به داراییهای مختلف باشید، نه به دنبال شغلهای پردرآمد که به آنها مالیات زیادی تعلق میگیرد. باید هوشمندانهت ...
تحلیل مالی در کسب و کار
اهمیت حسابداری و تحلیل مالیبیشتر کسبوکارهای کوچک بهدلیل ترس از مفاهیم حسابداری به سمت پیادهسازی آن در سازمانشان نمیروند، درنتیجه نمیتوانند پیشبینی درستی از رشد کسبوکارشان در آینده داشته باشند و نمیدانند هم اکنون اوضاع مالیشان در کدام وضعیت ضعیف، خوب یا عالی است؟ اما اگر بدانند حداکثر با 3 جلسهی 2 س ...
آيا عملكرد مديريتی فروش و مالی ما به عنوان صاحب كسب و كار درست است؟
براي اينكه متوجه شويم در كسب و كار خود تا چه حد موفق هستيم بايستی اطلاعات زير را ماهانه ثبت و طبق نموداری كه رسم می كنيم بررسی كنيم تا ببينيم چقدر رشد يا افول داريم:حاشيه سوداين نسبت به ما نشان می دهد كه به ازاي هر مبلغ فروشی چقدر سود خالص ايجاد می كنيم.سود خالصبه ميزان مبلغی كه از فروش كالا يا خدم ...
چرا حسابداری و تحلیل های مالی اهمیت دارد؟
تفاوت درآمد و سودیکی از مشکلات اکثر صاحبان کسب و کار این است که فکر می کنند هر چه از مشتریان دریافت می کنند سود است و متعلق به آنان می باشد! در حالیکه بایستی بدانیم که دریافتی از مشتریان هر عددی که باشد را بایستی از کل هزینه هایی که مترتب به آن می شود که آن کالا یا خدمتی که فروخته ایم را به درآمد ب ...
مدیریت مالی مهم ترین رکن در کسب و کار
مباحثی نظیر تأمین مالی، چگونگی سرمایه گذاری و به کارگیری وجوه، سیاست های تقسیم سود و برنامه ریزی مالی و نقدینگی جزء مهمترین مسائل مالی هر کسب و کار است.بدیهی است که فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند و مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می سازد. مدیر مالی باید بکوشد که میزان دارایی ...