منتظر بمانید ...

بهبود عملکرد پرسنل


درآمد شما به توانایی فروشتان بستگی دارد. هدف هر کسب و کاری در وحله اول، بازاریابی و فروش است، بنابراین باید راهی بیابید که با آن فروشتان را افزایش دهید. گاهی مراجعه کنندکان ما در جلسات ...

رهبر یا مدیر

رهبری تنها و مهم ترین عامل در موفقیت یا شکست یک شرکت یا تجارت  و یکی از وظایف یک مدیر است. ...