منتظر بمانید ...

محصولات بازاریابی پاشا

مجموعه بازاریابی پاشا جهت کمک به کسب و کار و نشان دادن مسیر درست توسعه کسب و کار کارگاه های کاربردی را برگزار کرده است. از آنجایی که امروزه افراد در کسب و کار و زندگی مشغله زیادی دارند برآن شدیم تا مسیر راحت ...

دایره متقاعدسازی مشتریان

همه سناريوهاي فروش شامل ٤ اقدام كليدي است كه دايره ي بيروني را تشكيل مي دهد:
١- ايجاد ارتباط مؤثر
٢- شناسايي نياز ها
٣- ارائه راه حل
٤- سوال بر ...

جادوی افزایش ثروت در کسب و کار

اين روش را خيلي از بازاريان به تجربه در کسب و کار خود آموخته اند و به واسطه استفاده از آن به ثروت رسيده اند، جالب است آناني كه از اين راز خبر ندارند به اين افر ...