منتظر بمانید ...

مقالات بازاریابی

جادوی افزایش ثروت در کسب و کار

اين روش را خيلي از بازاريان به تجربه در کسب و کار خود آموخته اند و به واسطه استفاده از آن به ثروت رسيده اند، جالب است آناني كه از اين راز خبر ندارند به اين افراد نسبت هايي مثل : گنج پيدا كرده، شانس در خانه اش را زده و ....

مي دهند ولي واقعيت اين است كه اگر كاري ايجاد كنيم كه بتوانيم خريد و فروش زيادي در طول يك سال ايجاد كنيم (گردش دارايي ها) قطعاً مي توانيم ثروت آفريني  كنيم ، اين فرمول سال ها است كه به عنوان يك اصل روشن در دنيا تدريس مي گردد.

ما به تفصیل در مورد ثروت آفرینی و افزایش در آمد در کتاب بازار در دستان شماست  و کارگاه های برگزار شده در مجموعه بازاریابی پاشا صحبت کرده ایم.

 بازار در دستان شماست

کارگاه تحلیل مالی و اصول اولیه حسابداری

0 نظرات

ارسال نظر