منتظر بمانید ...

مقالات بازاریابی

10 سؤال کسب و کار در چرخ کسب و کار

1. برنامه هر روزم را یک روز قبل تنظیم می کنم

2. اهدافم مکتوب هستند، آشکارا بیان می شوند، و منظم مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرند

3. به کارم عشق می ورزم، از اینکه هر روز صبح برای رفتن به محل کارم بیدار می شوم، لذت می برم

4. دائم  مملو از حس رضایت و خشنودی درباره کارم هستم

5. دائم به دنبال ارتقاء نقاط قوت و کاهش ضعف خود هستم

6. اگر برایم مقدور بود، کارم را بدون گرفتن حقوق هم انجام می دادم

7. هر روز به موقع در خانه و کنار خانوادم هستم

8. شغل / کسب وکار فعلی ام پتانسیل واقع گرایانه برای دستیابی به تمام اهداف مالی سال آینده ام را دارم.

9. شغل / کسب وکار فعلی ام پتانسیل واقع گرایانه برای دستیابی به تمام اهداف مالی 10 سال آینده ام را دارم.

10. شغل / کسب وکار فعلی ام به من احساس خوبی می دهد، چون باعث می شود بتوانم تغییرات مثبتی در زندگی سایرین ایجاد کنم.

نظرات

ارسال نظر