منتظر بمانید ...

مقالات بازاریابی

اصول افزایش ثروت از طریق فروش تلفنی

در فروش تلفني ١٥ ثانيه اول بسيار تاثيرگذار است،

براي اين كه در ابتدا بتوانيم توجه مشتري را به اصل پيام خود جلب كنيم بايستي يك سري اصول را رعايت كنيم كه از خوش و بش ابتدايي كه در رابطه با كارمان نباشد شروع و سپس با ارائه مطالبي كه باعث افزايش اعتبار نزد مشتري خواهد شد ادامه خواهيم داد، مطالب بيشتر و كامل تر را لطفاً از طريق سفارش فايل تصويري يا صوتي كارگاه فروش تلفني دنبال فرماييد تا آمار فروش خود را به صورت علمي افزايش دهيد.

كار درست با انسان هاي درست
٠١١٥٢٣٢٤٦٨٨

0 نظرات

ارسال نظر