منتظر بمانید ...

مقالات بازاریابی

اهمیت پرسنل در درآمدزایی کسب و کار

نقش اساسی نیروی انسانی در کسب و کار

تقریباً همه شرکت ها می گویند:« نیروی انسانی مهم ترین منبعی است که ما داریم.» ولی فقط شرکت های کمی با نیروهای شان به گونه ای برخورد می کنند که گویا آن را باور دارند. این گفته ی یک رهبر وقتی اشتباه از آب در می آید که کارهایشان نشان دهد به کارکنانشان احترام نمی گذارند یا اعتماد ندارند.

حقیقت این است که کارکنان با مغزشان کار می کنند وباید به دنبال راه هایی باشیم که حس وفاداری، رقابت جویی و عزت نفس را در کارمندان کلیدی افزایش دهیم.

1 نظرات

zanoos2000@gmail.com

پرسنل عالی یعنی ثروت

ارسال نظر