منتظر بمانید ...

مقالات بازاریابی

دایره متقاعدسازی مشتریان

همه سناريوهاي فروش شامل ٤ اقدام كليدي است كه دايره ي بيروني را تشكيل مي دهد:
١- ايجاد ارتباط مؤثر
٢- شناسايي نياز ها
٣- ارائه راه حل
٤- سوال براي قطعي كردن فروش.


پس از آن:
الف) خريدار تصميم به خريد ميگيرد.
ب) خريدار ميخواهد مذاكره كند.
ج) خريدار سوال مي كند.
اين روال تا جايي ادامه دارد كه به همه ي سوالات خريدار پاسخ داده ايد.

توجه كنيد كه وقتي يك خريدار شروع به مذاكره مي كند معنايش اين است كه كالاي شمارا ميخواهد، فقط بايد جزئيات موضوع را بررسي كند.

1 نظرات

amirhosein_exe@yahoo.com

بسیار عالی و کاربردی بود

ارسال نظر