منتظر بمانید ...

مقالات بازاریابی

فعالیت های گروه بازاریابی پاشا (مشاور کسب و کار)

بازاریابی پاشا چه کمک هایی به افراد و  کسب و کارها ارایه میکند؟

 1. کمک به شناخت قابلیت های فردی و ایجاد انگیزه در افراد برای انتخاب درست مسیر زندگی شخصی و شغلی و لذت بردن از لحظات
 2. کمک به کسب و کارها در جهت تعریف درست اهداف و حرکت به سمت آن ها
 3. کمک به کسب و کارها در جهت ایجاد کار تیمی و عدم وابستگی به افراد و کاهش استرس مدیران و سرپرستان با تقسیم کار درست و ایجاد یک سیستم منظم در هر کسب و کار
 4. کمک به کسب و کارها در انتخاب درست پرسنل و انجام کارها بر طبق اهداف تعریف شده
 5. کمک به کسب و کارها در جهت افزایش فروش و انتخاب درست روشهای معرفی سازمان به مشتریان
 6. کمک به صاحبین کسب و کارها در جهت انتخاب تصمیمات درست در زمینه ایجاد و توسعه شغلی و شناسایی ریسک های مالی در کسب و کار و سرمایه گذاری
 7. کمک به کسب و کارها در جهت استفاده از امکانات شبکه های اجتماعی در معرفی خود و محصولات
 • شماره های تماس 
 • ٠١١٥٢٣٢٤٦٨٨ 
 • ٠١١٥٢٣٢٤٦٨٩
 • ٠٩١١٥٧٠٤١٨٥

0 نظرات

ارسال نظر